Blogger Korean

MixPod_Playiist

Jumat, 09 Januari 2009

{Poster}~~ Autumn's Concerto ~~

{ POSTER }
~~ Autumn's Concerto ~~
http://vialovesukkiehye.blogspot.com/
 
Details
* Title: 下一站,幸福 / Xia Yi Zhan, Xing Fu
* Also known as: Autumn's Concerto / Next Stop, Happiness
* Genre: Romance
* Broadcast network: TTV / SETTV
* Broadcast period: 2009-Oct-04 to 2010-???-??
* Air time: Sunday 22:00 - 23:30
* Opening theme song: I Love Him by Ring Ding (Della)
* Ending theme song: Suddenly Want To Love You (突然想愛你) by Ring Ding (Della) and Emil Chau


Pemeran 

Ady An as Liang Mu Cheng 梁慕橙

Fu Pei Ci (傅佩慈) as childhood Mu Cheng
Van Ness Wu as Ren Guang Xi 任光晞
Tiffany Xu as He Yi Qian 何以茜
Chris Wu as Hua Tuo Ye 花拓也
Zheng You Jie as Xu Fang Guo 許方國
Liu Rui Qi (劉瑞琪) as President Fang 方董事長
Renzo Liu as Lawyer Lin 林律師
Xie Qiong Nuan (謝瓊煖) as Lin Li Xia 林麗霞
Chen Mu Yi (陳慕義) as Zhou Jin Cai 周進財
Alice (艾莉絲) as Zhang Ai Li 張艾莉
Lin Jun Yong (林埈永 / 綠茶) as Bin Zai 彬仔
~Zhao Si Shi (趙思碩) as A Jian 阿健
Figaro Ceng as Jacko
Shen Zong Lin (沈宗霖) as A Nuo 阿諾
Wen Sheng Hao as Liang Yun Zhong 梁允中
Lin Jian Huan (林健寰) as Guang Xi’s father
Jian Han Zhong (簡翰忠) as Police
Tao Chuan Zheng as Yi Qian’s father
Harry Zhang as Luo Jia Da 羅家達
Lin Mei Xiu as Hua Tian Xi Shi 花田喜氏
Chen Wei Min as Hua Huo 花霍
Amanda Zhu (朱芯儀) as Hua Ci Xin 花癡心
Xiao Xiao Bin (小小彬) as Xiao Le 小樂
Deng Yun Ting (鄧筠庭) as Tang Tang 糖糖
Chen Zi Xian (陳咨憲) as Hua Hong 花轟
Production Credits

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

BoyBand Korea

BoyBand Korea
2PM

Ss501

Ss501
Band y p'sonilnya cakep abis,, ^^

TVXQ Band

TVXQ Band
5 cwok cakep

Big Bang BAnd

Big Bang BAnd
Asal Korea